Accelerator & Startup

Written by Published in Về chúng tôi

Startup ở giai đoạn đầu:

 • Là những người không có hoặc có doanh thu thấp phải đối mặt với rào cản về tài chính và kinh nghiệm tham gia thị trường
 • Cần chuẩn bị cho phát triển và gọi thêm vốn

Tiêu chí lựa chọn Startup là:

 • Đội ngũ thành lập
 • Sản phẩm tối thiểu khả dụng
 • Xu hướng, quy mô của thị trường
 • Đề xuất giá trị rõ ràng

Mỗi Startup sẽ nhận được 10K-15K USD và 6 tháng cố vấn, huấn luyện để đổi lấy 10%-15% vốn sở hữu

Mạng lưới Viet Accelerator

Mạng lưới của các thành viên chính thức và các thành viên giới hạn

 • Thành viên là các chuyên gia nước ngoài hoặc Việt Nam trong tất các các lĩnh vực kinh doanh, tham gia VA Network như những nhà đầu tư thiên thần và nhà cố vấn; sẵn sàng đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và thanh toán chi phí thành viên
 • Tổ chức cuộc họp hàng tháng để đánh giá, khuyến nghị, cho ý kiến ở mỗi giai đoạn hoạt động
 • Thành viên có thể truy cập vào dữ liệu Startup (lịch sử hoạt động, chủ sở hữu, dữ liệu kinh doanh & tài chính), các sự kiện kết nối kinh doanh hay quảng cáo
 • VA Network duy trì quan hệ đối tác với các bên liên quan như:
 • Đối tác đầu tư: Quỹ đầu tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm
 • Đối tác dịch vụ: các Co-working spaces, VP Luật, Tư vấn, các công ty về IT, v.v..

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *