Tag Archives: Viet Accelerator

Làm thế nào để vay kinh doanh lần đầu? (p1)

Written by

Nhiều nhà sáng lập khi khởi nghiệp thấy mình nhận được các khoản vay kinh doanh đầu tiên khi họ làm việc để ra mắt công ty của họ. Tuy nhiên, giống như rất nhiều vấn đề khác trong thế giới khởi nghiệp, nó có thể thực sự gây khó khăn khi tiếp cận các…